Gecontroleerde keten, gecertificeerde kwaliteit

 

De hoogwaardige werkwijze van ActiMeat wordt erkend door certificeringsinstanties, maar ActiMeat werkt aan kwaliteit
die veel verder gaat dan de verplichtingen en regels. De kwaliteitscontrole staat centraal bij het productieproces van ActiMeat en er is interactieve communicatie mogelijk met leveranciers, dienstverleners, klanten en wetgevende autoriteiten.
Kwaliteitswaarborging is aanwezig "van grond tot mond":


                                                                    
 
stap 01
FOKKEN
 
 • Keten, geografie & ras
 • Dierenwelzijn
 • Goede praktijken veehouderij
 
stap 02
SLACHTERRIJ - UITSNIJDEN
 
 • Referenties van leveranciers
 • Traceerbaarheid van leveranciers
 • Continue evaluatie van leveranciers
 
stap 03
BESTELLEN
 
 • Inzet voor volume en logistiek
 • Regelmatige voorziening
 • Beheer van productdossiers, referentiecontrole
 • Integratie van identificatiecodes van klanten
 
stap 04
ONTVANGST VAN GRONDSTOFFEN
 
 • PCR-monster voor statische proef
 • Streng microbiologisch controleplan
 • Systematische chemische analyses
 • Visuele observatie van de grondstoffen
 
stap 05
SYSTEEM VAN BEHEER
 
 • ERP / 100% geautomatiseerd beheer
 • BDD op de grondstoffen en industriële processen
 • Beheer van de kosten per processtap
 • Vooruitgang door preventieve/correctieve acties
 
stap 06
HET IN PRODUCTIE NEMEN
 
 • Kwaliteitscontrole op monster/batch
 • Chemische analyses, tests, productdossier/BVP
 • 24 uur per dag controleurs voor de productkwaliteit
 • Kwaliteitssysteem volgens ISO 22000
 
stap 07
CONTROLE VAN EINDPRODUCT
 
 • Goedkeuringsanalyse = PCR & microbiologisch
 • Wekelijkse organoleptische test
 • Veiligheidscontroleplan: histologisch...
 • Traceerbaarheid van de levering: nummer van slachterij/uitsnijderij
 
stap 08
CONSUMENT
 
 • Integratie van consumentenonderzoek en onderzoek naar trends
 • Observatie van de eindproducten op de Europese markt
 • Het op peil brengen van de voedingsmiddelentechnologieën van onze klanten
 • Innovatieve aanpak door het aanbod van ActiMeat